Vem vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.motorsportbets.se.

Kommentarer

Vi tillåter inte kommentarer på vår webbplats. Därför samlar vi inte in någon data från kommentarer.

Media

Vi tillåter inte uppladdning av media från externa användare, och vi samlar inte in någon data från mediauppladdningar.

Cookies

Vi använder inte cookies och vi samlar inte in personlig information genom cookies eller någon annan metod.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar, etc.). Då vi inte samlar någon data, påverkas du inte av detta.

Vem vi delar dina data med

Vi samlar inte in någon data, så ingen data delas med tredje part.

Hur länge vi behåller dina data

Vi samlar inte in eller lagrar någon personlig data.

Dina rättigheter över dina data

Eftersom vi inte samlar in någon data, finns det ingen data att begära eller radera.

Var dina data skickas

Vi samlar inte in eller skickar någon data, inklusive inte via automatiserade tjänster för skräppostdetektering.